لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

 کوکسیدیوز در طیور صنعتی: مروری بر پایش، تشخیص و کنترل
 • کوکسیدیوز در طیور صنعتی: مروری بر پایش، تشخیص و کنترل

 • مجری : بامداد رسپینا
 • سخنران/مدرس : دکتر فاطمه عرب خزائلی
 • تاریخ اجرا : 21-09-1402
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 460 نفر
 • مهلت ثبت نام : 21-09-1402
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • پروبیوتیک ها و نقش آنها در صنعت دام، طیور و آبزیان
 • پروبیوتیک ها و نقش آنها در صنعت دام، طیور و آبزیان

 • مجری : زیست درمان ماهان
 • سخنران/مدرس : دکتر حمیدرضا خوش کردار
 • تاریخ اجرا : 16-10-1402
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 16-10-1402
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com