لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

نحوه استفاده از ضد عفونی کننده ها و دوره های پروتکل نویسی در طیور
 • نحوه استفاده از ضد عفونی کننده ها و دوره های پروتکل نویسی در طیور

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران : مهندس محمد حسامی
 • تاریخ اجرا : 99-01-16
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 280 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-01-16
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • الگوی ایده آل اسیدهای آمینه
 • الگوی ایده آل اسیدهای آمینه

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 99-01-23
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 250 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-01-23
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • زنجیره تولید، شکست یا موفقیت
 • زنجیره تولید، شکست یا موفقیت

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : مهندس مصطفی مصطفوی
 • تاریخ اجرا : 99-01-27
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-01-27
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99
 • ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر مهربانی
 • تاریخ اجرا : 99-01-30
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-01-30
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • جیره گاوهای شیری از محوریت پروتئین به آمینو اسید
 • جیره گاوهای شیری از محوریت پروتئین به آمینو اسید

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 99-02-03
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-02-03
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گذشته، حال و آینده صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور
 • گذشته، حال و آینده صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : مجید موافق قدیری
 • تاریخ اجرا : 99-02-08
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-02-08
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری
 • متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 99-02-13
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-02-13
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 99-02-20
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 250 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-02-20
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • آسیب حرارتی کنجاله سویا
 • آسیب حرارتی کنجاله سویا

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 99-02-27
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-02-27
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • تعادل الکترولیتی جیره طیور
 • تعادل الکترولیتی جیره طیور

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 99-03-10
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-03-10
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها
 • شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران : دکتر رضا طوایف
 • تاریخ اجرا : 99-03-17
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 99-03-17
 • هزینه (ریال) :رایگان
 •  

  آرشیو وبینارهای اجرا شده :

  مشاهده تمام وبینارها
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com