لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

تعادل الکترولیتی جیره طیور
 • تعادل الکترولیتی جیره طیور

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 10-03-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 10-03-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها
 • شناخت افزودنی ها و مکانیسم اثر، کاربرد و مزایای آنها

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران : دکتر رضا طوایف
 • تاریخ اجرا : 17-03-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 200 نفر
 • مهلت ثبت نام : 17-03-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم
 • تنظیم جیره با پروتئین خام کم

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 24-03-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 250 نفر
 • مهلت ثبت نام : 24-03-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • آسیب حرارتی کنجاله سویا
 • آسیب حرارتی کنجاله سویا

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 31-03-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 31-03-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • مقایسه کارایی حیاتی چیست ؟ روش شناسی
 • مقایسه کارایی حیاتی چیست ؟ روش شناسی

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 04-04-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 04-04-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 • تکنولوژی تهویه و تجهیزات نوین صنایع مرغداری
 • تکنولوژی تهویه و تجهیزات نوین صنایع مرغداری

 • مجری : شرکت طیوران ابزار
 • سخنران : دکتر حسن صادقی
 • تاریخ اجرا : 11-04-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 11-04-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : شرکت طیوران ابزار
 • متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری
 • متیونین و تولید مثل در گاوهای شیری

 • مجری : ITPNews
 • سخنران : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 14-04-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 14-04-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • مقایسه کارایی حیاتی منابع مختلف متیونین
 • مقایسه کارایی حیاتی منابع مختلف متیونین

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 18-04-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 18-04-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 • تاثیر استرس گرمائی در تولید مثل در گاو شیری
 • تاثیر استرس گرمائی در تولید مثل در گاو شیری

 • مجری : شرکت رویان دارو
 • سخنران : دکتر طاهر پازوکی پلاشت
 • تاریخ اجرا : 22-04-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 250 نفر
 • مهلت ثبت نام : 22-04-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : شرکت رویان دارو
 • مقایسه مکانیزم جذب دی ال متیونین
 • مقایسه مکانیزم جذب دی ال متیونین

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 01-05-1399
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 300 نفر
 • مهلت ثبت نام : 01-05-1399
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • حامی : ایوانیک
 •  

  آرشیو وبینارهای اجرا شده :

  مشاهده تمام وبینارها
  Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com