لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

برونشیت عفونی طیور
 • برونشیت عفونی طیور

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر مهدی چراغچی باشی
 • تاریخ اجرا : 13-11-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 500 نفر
 • مهلت ثبت نام : 13-11-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • ظرفیت تکمیل شد
  تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک
 • تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 18-11-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 500 نفر
 • مهلت ثبت نام : 18-11-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • گپ تایم
 • گپ تایم

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : علی حسینی
 • تاریخ اجرا : 23-11-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 500 نفر
 • مهلت ثبت نام : 23-11-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com