لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

آموزش جیره نویسی مرغ گوشتی با اکسل
 • آموزش جیره نویسی مرغ گوشتی با اکسل

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : دکتر فرهاد فرودی
 • تاریخ اجرا : 26-05-1401
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 520 نفر
 • مهلت ثبت نام : 26-05-1401
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • ظرفیت تکمیل شد
  گپ تایم
 • گپ تایم

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : علی حسینی
 • تاریخ اجرا : 29-05-1401
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 500 نفر
 • مهلت ثبت نام : 29-05-1401
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • سلامت دستگاه گوارش در طیور صنعتی
 • سلامت دستگاه گوارش در طیور صنعتی

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر مهرداد خسروی
 • تاریخ اجرا : 09-06-1401
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 09-06-1401
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرITPNews
 • Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com