لیست وبینار های قابل برگزاری موسسه ITPNews

گپ تایم
 • گپ تایم

 • مجری : ITPNews
 • سخنران/مدرس : علی حسینی
 • تاریخ اجرا : 31-06-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 500 نفر
 • مهلت ثبت نام : 31-06-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • تولید انبوه ژل رویال
 • تولید انبوه ژل رویال

 • مجری : مجله زنبورداران پیشرو
 • سخنران/مدرس : مهندس محمد فتحی نیا
 • تاریخ اجرا : 18-07-1400
 • ساعت اجرا : 16:00
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 19-07-1400
 • هزینه (ریال) :3,000,000
 • گواهی معتبردارد
 • برونشیت عفونی طیور
 • برونشیت عفونی طیور

 • مجری : رویان دارو
 • سخنران/مدرس : دکتر مهدی چراغچی باشی
 • تاریخ اجرا : 21-07-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 1 نفر
 • مهلت ثبت نام : 21-07-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • ظرفیت تکمیل شد
  اهمیت دوزینگ و اختلاط خوراک در تغذیه - 2 جلسه
 • اهمیت دوزینگ و اختلاط خوراک در تغذیه - 2 جلسه

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 26-07-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 03-08-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • سلامتی دستگاه گوارش، یافته ها و معیارهای جدید در تغذیه طیور
 • سلامتی دستگاه گوارش، یافته ها و معیارهای جدید در تغذیه طیور

 • مجری : جوانه خراسان
 • سخنران/مدرس : دکتر گونزالو ماتیوس
 • تاریخ اجرا : 27-07-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 27-07-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • اصلاح نژاد کاربردی گاو شیری و مفاهیم فنی در کاتالوگ گاوهای نر
 • اصلاح نژاد کاربردی گاو شیری و مفاهیم فنی در کاتالوگ گاوهای نر

 • مجری : گروه مبارک اندیش
 • سخنران/مدرس : مهندس داود صانعی
 • تاریخ اجرا : 08-08-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 08-08-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • استراتژی های اصلاح نژادی در گله های گاوشیری
 • استراتژی های اصلاح نژادی در گله های گاوشیری

 • مجری : گروه مبارک اندیش
 • سخنران/مدرس : دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
 • تاریخ اجرا : 15-08-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 15-08-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • بهبود ژنتیکی در گله های گاوشیری با تولید همزمان گوساله‌های ماده سودآور شیری و آمیخته‌های گوشتی
 • بهبود ژنتیکی در گله های گاوشیری با تولید همزمان گوساله‌های ماده سودآور شیری و آمیخته‌های گوشتی

 • مجری : گروه مبارک اندیش
 • سخنران/مدرس : مهندس داود صانعی
 • تاریخ اجرا : 22-08-1400
 • ساعت اجرا : 15:30
 • ظرفیت : 400 نفر
 • مهلت ثبت نام : 22-08-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک
 • تعیین حاشیه امنیت در فرمولاسیون خوراک

 • مجری : ایوانیک
 • سخنران/مدرس : مهندس علی افسر
 • تاریخ اجرا : 01-09-1400
 • ساعت اجرا : 15:00
 • ظرفیت : 350 نفر
 • مهلت ثبت نام : 01-09-1400
 • هزینه (ریال) :رایگان
 • گواهی معتبرندارد
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com