• وبینار بعدی : استفاده از نسل جدید آنزیم فیتاز هیبرید، جهت کاهش مصرف مکمل فسفر معدنی و دسترسی بهتر سایر مواد مغذی

 • سام افروز ملل
  خوش آمدید!
  شرع وبینار به وقت ایران تاریخ 1401-04-15 ساعت 16:30 می باشد.
  لطفا اگر قبل از ساعت اعلامی وارد این صفحه شده اید در زمان آغاز وبینار ، این صفحه را بازیابی نمایید تا قادر به درج مشخصات ورود به وبینار گردید.
  Welcome!
  Webinar starts at 1401-04-15 16:30:00 Iran time.
  If you have loged in sooner than the started time, please refresh the page when the webinar starts so than you would be able to insert the required data to enter the webinar.
  پرداخت /ثبت نام

   

  Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com