جستجوی "spin feeder" در مطالب ITPNews.com

  • سیستم دانخوری چرخان (spin feeder) برای توزیع دان در گله های مادر گوشتی

    ۹۲/۰۶/۱۶

  • ...د.   مزایای سیستم دانخوری چرخان (spin feeder): ·افزایش تراکم پرنده در واحد سطح تا 20 درصد . ·...

    ...   Reference: Miguel Valls. Spin feeders for rearing broiler breeders ( floor feeding) a General View. April 2012. www.hubbardbreeders.com

  • تاسیسات و تجهیزات
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com