جستجوی "oie در ایران" در مطالب ITPNews.com

  • سازمان دامپزشکی

    ایران نامزد میزبانی سی و سومین اجلاس منطقه ای oie شد

    ۹۸/۰۶/۱۷

  • ... منطقه با تمرکز بر بیماری تب برفکی بحث و بررسی شد.ایران گزارشی مبسوط از نتایج اجلاس تب برفکی شیراز و محورهای نقشه راه تدوین شده را ارایه و خواستار همگرایی در کل منطقه بر...

  • دامپزشکی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com