جستجوی "iran plex" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    آغاز ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

    ۹۹/۰۵/۰۷

  • ...زیر انجام خواهد شد.ثبت نام شرکت های ایرانی:http://plex99.nofasoft.com/fa/fair/registerثبت نام شرکت های خارجی:http://plex99.nofasoft.com/en...

    ...com/fa/fair/registerثبت نام شرکت های خارجی:http://plex99.nofasoft.com/en/fair/registerقرار است این نمایشگاه با آخرین تدابیر و پروتکل های اعلامی وزارت بهداشت از تاریخ&nbs...

  • مطالب ویژه رویداد
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com