جستجوی "یارانه ی گوشت" در مطالب ITPNews.com

 • ایمنا

  باید به مردم یارانه گوشت پرداخت شود

  ۹۸/۰۳/۱۳

 • ... و محاسبات مجلس گفت: برای جبران مابه التفاوت قیمت گوشت با ارز نیمایی در مقایسه با ارز دولتی، باید به مردم یارانه گ...

  ...ا ارز نیمایی در مقایسه با ارز دولتی، باید به مردم یارانه گوشت پرداخت شود.علی قربانی،با اشاره به گرانی برخی کالاهای اساسی از جمله

  ...بانی،با اشاره به گرانی برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت گفت: برای بررسی مسئله گرانی کالاهای اساسی، نشستی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار و بیان شد که پنج تا شش ...

  ...بیان شد که پنج تا شش قلم از کالاهای اساسی از جمله گوشت و چای از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده اند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به واسطه خروج شش ...

  ...امه داد: به واسطه خروج شش قلم از فهرست دریافت ارز یارانه ای، به عبارتی دو میلیارد دلار ارز دولتی از ۱۴ میلیارد دل

 • مطالب ویژه تحلیل
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com