جستجوی "گوشت مرغ در جهان" در مطالب ITPNews.com

 • اقتصاد آنلاین

  نگاهی به روند افزایشی تولید مرغ در جهان

  ۹۹/۰۶/۱۵

 • ...highlight">جهانی طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم...

  ...چین، برزیل و روسیه قرار دارند. در زمینۀ تولید تخم‌مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ نیز چین با سهم 42درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این کشور ...

  ..."highlight">جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم‌مرغ در جهان است. این کشور را ایالات متحده (با 7درصد) و هند (با 6درصد) تولید

  ...را ایالات متحده (با 7درصد) و هند (با 6درصد) تولید جهانی تعقیب می‌کنند. آسیا با بیش از 60درصد از تولید جهانی، قارۀ اول در تولید تخم‌

 • بین الملل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com