جستجوی "گله های مادر" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  راهکارهایی جهت پرورش گله های مادر به منظور افزایش پیک تولید

  ۹۶/۰۸/۲۱

 • ...اید چگونگی خوراک دهی صحیح به پرنده ها را در پرورش گله های مادر، به یاد داشته باشیم تا در زمینه تولید تخم

  ...ht">گله های مادر، به یاد داشته باشیم تا در زمینه تولید تخم های نطفه دار، به حداکثر توان تولیدی خود ب...

  ...، به یاد داشته باشیم تا در زمینه تولید تخم های نطفه دار، به حداکثر توان تولیدی خود برسیم. مرحله 1: 1 روزگی تا 4 هفتگیاین مرحله، برای پیشرفت ارگان ها و سیستم ...

  ...تا 4 هفتگیاین مرحله، برای پیشرفت ارگان ها و سیستم های فیزیولوژیکی بدن، از جمله سیستم ایمنی، بسیار مهم و ضروری است و شامل شرایط پرورش مطلوب می شود. بدون توجه به نوع خوراک...

 • مدیریت پرورش مطالب ویژه
 • مدیریت گله های مادر در شرایط آب و هوایی گرم

  ۹۱/۰۵/۱۸

 • ...د باید مدیریت خاصی را برای ثابت نگه داشتن تولید درگله اعمال نمود صنعت پرورش مرغ گوشتی امروزه نیاز به تولید جوجه ای با کارایی بسیار بالا ، افزایش وزن سریع ، ضریب تبدیل غذ...

  ... حال متخصصین اصلاح نژاد طیور باید سطح تولید را در گله های مادر، در حداکثر مقدار ممکن حفظ نمایند علت تاکید م...

  ...ht">گله های مادر، در حداکثر مقدار ممکن حفظ نمایند علت تاکید مداوم بر بالابودن میزان تولید ، بیشتر بودن تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی ...

 • مدیریت پرورش
 • رویکردی جدید در پرورش مرغان مادر

  ۹۰/۰۷/۱۱

 • ...نگام آغاز دوره تولید اکثر مدیران مزارع پرورشی مرغ مادر روی وزن بدن و مقایسه آن با منحنی استاندارد تاکید دارند. این مورد به تنهایی  ...

  ...ن با منحنی استاندارد تاکید دارند. این مورد به تنهایی  نمیتواند تاکتیک موثر

 • مدیریت پرورش
 • نقش ویتامینهای موجود درجیره مادرها بر جوجه‌درآوری و کیفیت جوجه‌های تولیدی

  ۹۰/۰۲/۱۶

 • ...رغ است. که منشا تمام مواد ذخیره شده در تخم مرغ از مادرهایی است که خود این مواد را از طریق جیره غذایی دریافت کرده‌اند. بنابراین هرگونه...

 • جوجه کشی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com