جستجوی "گرانی خوراک" در مطالب ITPNews.com

  • فارس

    کم فروشی هم به مشکل گرانی خوراک دام اضافه شد

    ۹۹/۱۱/۲۶

  • ... فروشی هم به گرانی خوراک دام و طیور که دو سالی است، قیمت محصولات پروتئینی را افزایش داده و بسیاری تولید کنندگان را ورشکسته کرده اضافه شد.ت...

    ...افه شد.تولید کنندگان دام و طیور از کم فروشی سهمیه خوراک دام و طیور توسط برخی شرکت‌ها انتقاد کرده و می‌گویند این سهمیه‌ها به جای اینکه به نرخ دولتی به دست مرغدار برسد، در...

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com