جستجوی "گاوداری مجازی" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    روش عجیب برای تولید شیر بیشتر

    ۹۸/۰۹/۱۱

  • ...ین تصاویر نشان می‌دهد که گاوها با هدست‌های واقعیت مجازی در حال چرا در مزارع هستند. هدست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با حالت سر گاوها و میدان دید آنها هم‌خوانی دارند. ...

  • مطالب ویژه بین الملل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com