جستجوی "کیفیت جوجه" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  ارتباط رژیم غذایی، کیفیت جوجه ها و پرورش مرغ

  ۹۸/۰۴/۰۲

 • ...ر رژیم خوراکی مرغ پرورشی بر روی ترکیبات تخم مرغ و کیفیت جوجه پرداخته است.این پژوهش که در مارس 2019 میلادی آغاز شد بر روی فارم آزمایشی de H...

  ...لاعاتی بر روی ارتباط بین پرورش مرغ و رژیم غذایی و کیفیت جوجه های گوشتی است. به باور de Heus نیاز به تحقیقات بیشتری در زمینۀ  تغذیۀ مر...

  ...یقات بیشتری در زمینۀ  تغذیۀ مرغ های پرورشی و کیفیت جوجۀ گوشتی است. تحقیقاتی که انجام شده مربوط به گذشته و دانش گذشته است. به علاوه، از آنجائیکه سیستم های مدیریتی در...

 • مدیریت تغذیه مطالب ویژه
 • بخش بین الملل ITPNews

  بررسی تاثیر کیفیت هچ بر عملکرد جوجه ها

  ۹۶/۰۸/۲۴

 • ... نیازمند یک هچری دقیق و منظم هستند و برای تهویه و جوجه کشی آن ها، باید تجهیزات مناسبی وجود داشته باشد. داشتن برنامه ریزی موثر، یکی از مهم ترین این موارد است.ابتدا، از تخ...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • چک کردن جوجه ها و بهبود جوجه کشی ؛ اندازه گیری کیفیت جوجه

  ۹۵/۰۷/۲۹

 • ...ht">جوجه ها روز به روز به امری مهم در صنعت جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت

  ...جوجه کشی تبدیل شده است. پرورش دهندگان باید جوجه هایی با کیفیت مورد نظر مرغدار تولید کنند. این مقاله یه ارزیابی کیفیت جوجه ها بر اساس مشخصات ظاهری پرها می پردازد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ...

  ...زد. در بخش اول، این نویسنده به اصول پایه ای پرورش جوجه ؛ اعم از بررسی مشکلات مربوط به دوره انکوباسیون پرداخت .در حالی که در بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده م...

  ...حلیل داده های ارائه شده متمرکز شد. پوشش ی پر جوجه های یک روزه، شاخصی حیاتی برای کیفیت جامع جوجه بشمار ...

 • جوجه کشی مطالب ویژه
 • نکات کلیدی در تهیه جوجه یکروزه

  ۹۳/۰۴/۰۹

 • ...n class="highlight">جوجه یکروزه مناسب و با کیفیت عالی در عملکرد تولیدی و اقتصاد گله گوشتی بسیار موءثر می باشد، زیرا جوجه با

  ...لیدی و اقتصاد گله گوشتی بسیار موءثر می باشد، زیرا جوجه با کیفیت بالا فعال تر، دارای عملکرد بهتر، درصد تلفات و حذفی کمتر، نسبت به تغییرات م...

  ...واکسیناسیون و استرس ها حساسیت کمتری خواهد داشت. جوجه یکروزه با کیفیت بالا باید دارای خصوصیات زیر باشد: 1-جوجه

  ...کیفیت بالا باید دارای خصوصیات زیر باشد: 1-جوجه ها دارای وزن مناسب بوده و از نظر پراکندگی وزنی یکنواخت باشند. وزن جوجه یکروزه بستگی...

  ...سب بوده و از نظر پراکندگی وزنی یکنواخت باشند. وزن جوجه یکروزه بستگی به وزن تخم مرغی دارد که از آن تفریخ  شده است. وزن مطلوب تخم مرغ قابل جوج...

 • مدیریت پرورش
 • بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر خصوصیات کمی و کیفی جوجه های تولیدی

  ۹۲/۱۲/۲۱

 • ...غ مادر، با افزایش سن گله میزان تولید پائین آمده و کیفیت تخم های تولیدی نیز پائین خواهد آمد. در تحقیقات مربوط به  جوجه صفات کمی و کیفی...

  ...دی نیز پائین خواهد آمد. در تحقیقات مربوط به  جوجه صفات کمی و کیفی نظیر وزن تخم مرغ در زمان انتقال، وزن جوجه و طول جوجه و طول جوجه مد نظر قرار گرفت. با توجه به کم بودن تحقیقات در زمینه بررسی تاثیر سن گله...

  ...قیقات در زمینه بررسی تاثیر سن گله های مرغ مادر بر کیفیت جوجه های تولیدی، نیاز است در این مورد تحقیقاتی انجام شود تا نکات مبهم رفع گردد. از...

  .... از آنجایی که اکثر مرغداران اطلاعات کافی در مورد کیفیت جوجه و بهترین سن مرغ مادر برای خرید جوجه ندارند، با...

 • سایر دانستنی ها
 • ارزیابی کیفیت جوجه - آیا ناف التیام نیافته همیشه به معنی جوجه بد می باشد؟

  ۹۱/۰۹/۱۲

 • ...ght">جوجه ها در زمان تفریخ می تواند بر روی کیفیت جوجه های گوشتی ، مراحل رشد و ویژگی های گوشت آنها تأثیر بگذارد. غربال

  ...ل رشد و ویژگی های گوشت آنها تأثیر بگذارد. غربال جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد. جوجه های سالم را می توان با نگاه کردن به هوش...

  ...>جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد. جوجه های سالم را می توان با نگاه کردن به هوشیاری آنها ، وجود هر گونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد. ...

 • بهداشت و بیماری
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com