جستجوی "کنترل مگس" در مطالب ITPNews.com

 • بخش بین الملل ITPNews

  تدابیری برای کنترل مگس در مرغداری

  ۹۸/۰۳/۲۹

 • ...یران فارم ها و مرغداری ها به منظور مقابله با وجود مگس ها در مرغداری است. مقدمه مگس همیشه تهدیدی برای سلامتی انسان و طیور محسوب شده است. آن...

  ...s="highlight">مگس ها در مرغداری است. مقدمه مگس همیشه تهدیدی برای سلامتی انسان و طیور محسوب شده است. آنها حامل بسیاری از باکتری ها نظیر سالمونلا، کامپیلوباکتر، و ا...

  ...دستۀ طیور و کارکنان فارم می گذارد. سرعت تولید مثل مگس به شرایط محیطی نظیر گرما، رطوبت، و منابع غذایی بستگی دارد اما تولید 6 – 5 نسل تنها در طول فصل تابستان امری عادیست. ...

  ...ر طول فصل تابستان امری عادیست. بهترین تدابیر برای کنترل مگس ها بهترین راه برای پیشگیری از هجوم مگس ها، مدی

  ...ht">مگس ها بهترین راه برای پیشگیری از هجوم مگس ها، مدی

 • مطالب ویژه بهداشت و بیماری
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com