جستجوی "کمبود منابع مالی" در مطالب ITPNews.com

  • عمده مشکلات مرغداران، کمبود منابع مالی است

    ۹۸/۰۳/۱۸

  • ...ادی استانداری خوزستان گفت: بیشتر مشکلات مرغداران، کمبود منابع مالی است و در این زمینه اگر دولت می‌توانست ای...

    ...کمبود منابع مالی است و در این زمینه اگر دولت می‌توانست این منابع را در اختیارشان بگذارد، قطعاً مشکلا...

    ... است و در این زمینه اگر دولت می‌توانست این منابع را در اختیارشان بگذارد، قطعاً مشکلاتشان حل می‌شد. سید نوراله حسن زاده با اشاره به مصوبه واردات مرغ به استان از دی...

  • مطالب ویژه تحلیل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com