جستجوی "کمبود سویا" در مطالب ITPNews.com

 • نسیم آنلاین

  کنجاله سویا کمیاب شد

  ۹۷/۱۲/۱۱

 • ...۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان با مشکل جدی تامین کنجاله سویا در بازار مواجه اند که ادامه این روند نگران کننده است ناصر نبی پور افزود: حتی اگر کنجاله سویا یافت شود، تولیدکنندگان ناچارند هر کیلوگرم از این محصول را به قیمت چهار هزار تومان خریداری کنند که رقم بالایی است.و...

 • داخلی مطالب ویژه
 • سویا را به زحمت کیلویی ۴ هزارتومان پیدا می‌کنیم

  ۹۷/۱۱/۱۷

 • ... سراسری مرغ تخم‌گذار، با بیان اینکه ما هر کیلوگرم سویا را به زحمت با قیمت کیلویی حدود ۴۰۰۰ تومان تهیه می‌کنیم، گفت: تولیدکنندگان ناچارند ۸۰ درصد نهاده‌ها را از بازار آزا...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com