جستجوی "کمبود دارو" در مطالب ITPNews.com

 • ایرنا

  دامداران دغدغه کمبود دارو نداشته باشند

  ۹۷/۰۹/۱۵

 • ...بی گفت: دامداران استان هیچگونه دغدغه ای برای تهیه داروی مورد نیاز دام نداشته باشند زیرا داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروی مورد نیاز دام نداشته باشند زیرا داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروخانه ها وجود داردفاطمه صباغ زاده روز چهارشنبه در گ...

  ...ghlight">داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروخانه ها وجود داردفاطمه صباغ زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز تا ...

  ...ود: با توجه به نوسانات بازار ارز تا حدودی در تهیه داروهای خارجی با مشکل مواجه شدیم اما با توجه به وجود داروی مشابه داخلی با مکانیسم اثر خو...

  ...>های خارجی با مشکل مواجه شدیم اما با توجه به وجود داروی مشابه داخلی با مکانیسم اثر خوب دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.وی ادامه داد: در حال حاضر 22 مطالب ویژه دامپزشکی

 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com