جستجوی "کبک طرح توجیهی" در مطالب ITPNews.com

 • تهیه وارزیابی اقتصادی طرحهای گاوداری

  ۹۳/۰۱/۱۶

 • ...:اکثر کتب موجود ارائه شده دربازارمربوط به ارزیابی طرحها ، راجع به ارزیابی طرحهای صنعتی می باشد. یاکتب موجود درارتباط با تحلیل

  ... class="highlight">طرحها ، راجع به ارزیابی طرحهای صنعتی می باشد. یاکتب موجود درارتباط با تحلیل طرحهای کشاورزی ترجمه متون خارجی بوده...

  ...>های صنعتی می باشد. یاکتب موجود درارتباط با تحلیل طرحهای کشاورزی ترجمه متون خارجی بوده ونمونه طرحهای مورد بررسی با شرایط وقوانین مملکت ساز...

  ...رحهای کشاورزی ترجمه متون خارجی بوده ونمونه طرحهای مورد بررسی با شرایط وقوانین مملکت سازگار نمی باشد. در این جزوه سعی شده است علاوه برآشنایی بانحوه ارزیابی

  ...ین جزوه سعی شده است علاوه برآشنایی بانحوه ارزیابی طرحهای دامپروری یک طرح نمونه با سرفصلهای مورد نیاز تهیه ومورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از...

 • سایر دانستنی ها
 • واحد مرکزی خبر

  افزایش 70 درصدی تولید گوشت کبک

  ۹۱/۱۲/۱۹

 • ...رصد افزایش داشته است. استان فارس مقام دوم تولید کبک را در کشور دارد . در استان فارس 3 واحد تولید کبک با ظرفیت تولید سالانه 80 هزار قطع...

  ...n> را در کشور دارد . در استان فارس 3 واحد تولید کبک با ظرفیت تولید سالانه 80 هزار قطعه کبک وجود دارد. این واحد های تولیدی در شهرستان ه...

  ...ht">کبک با ظرفیت تولید سالانه 80 هزار قطعه کبک وجود دارد. این واحد های تولیدی در شهرستان های شیراز و نی ریزفعال است . رئیس جهادکشاورزی استان فارس گفت: 2 واحد ...

  .... رئیس جهادکشاورزی استان فارس گفت: 2 واحد تولید کبک با ظرفیت 45 هزارقطعه کبک نیز مجوز تاسیس گرفته اند که امیدواریم تا سال آینده به بهره ...

  ...class="highlight">کبک با ظرفیت 45 هزارقطعه کبک نیز مجوز تاسیس گرفته اند که امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد . خرد گفت : ازجمله مشکلات تولید کنندگان

 • داخلی
 • پرورش کبک از تخم تا جوجه

  ۹۱/۰۱/۱۹

 • ...ر است. به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, در تمام طول سال پرورش داد.  پ...

 • مدیریت پرورش
 • طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی، طیور گوشتی با ظرفیت 100000 قطعه ( مهر ماه 1390 )

  ۹۰/۰۹/۱۶

 • ...  کروکی کامل و راههای دسترسی به محل اجرای طرح در ظهر این صفحه رسم گردد.

 • سایر دانستنی ها
 • تاثیر وزن تخم کبک و دمای دستگاه جوجه کشی بر افزایش راندمان در جوجه گیری

  ۹۰/۰۹/۱۲

 • ... تحقیقات جهت افزایش راندمان تولید در جوجه کشی کبک و ایجاد تنوع در گوشت مصرفی با کیفیت بالاتر از سایر گوشت

 • جوجه کشی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com