جستجوی "کاهش قیمت گندم و ذرت" در مطالب ITPNews.com

 • فارس

  کاهش قیمت گندم، ذرت و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی

  ۹۸/۰۶/۲۱

 • ...ass="highlight">قیمت غلات و دانه‌های روغنی کاهش داشت اما قیمت دام زنده افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.امروز در بازارهای جهانی

  ...ش قابل توجهی را تجربه کرد.امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم و ذرت و انواع دانه‌های روغنی با گندم و ذرت و انواع دانه‌های روغنی با کاهش قابل توجهی همراه شد. قیمت

  ...="highlight">ذرت و انواع دانه‌های روغنی با کاهش قابل توجهی همراه شد. قیمت هر بوشل گندم 4 دلار و هر ب...

  ...lass="highlight">کاهش قابل توجهی همراه شد. قیمت هر بوشل گندم 4 دلار و هر بوشل ذرت 1.25 دلار

 • بین الملل مطالب ویژه
 • اکوفارس

  کاهش قیمت گندم و ذرت در بازارهای جهانی

  ۹۸/۰۴/۲۲

 • ... class="highlight">قیمت انواع غلات به ویژه گندم و ذرت در بازارهای جهانی کاهش داشت اما ذرت در بازارهای جهانی کاهش داشت اما قیمت دانه‌های روغنی با افزایش قابل توجه همراه شد، ...

  ...pan> دانه‌های روغنی با افزایش قابل توجه همراه شد، قیمت دام زنده و پرواری هم کاهش قیمت داشتند. امروز در بازا...

  ...lass="highlight">قیمت دام زنده و پرواری هم کاهش قیمت داشتند. امروز در بازارهای جهانی هر بوشل گندم با...

  ...مت داشتند. امروز در بازارهای جهانی هر بوشل گندم با 2.25 دلار کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت 502 دلار...

 • تحلیل مطالب ویژه بین الملل
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com