جستجوی "کاه سویا" در مطالب ITPNews.com

 • تاثیر روش های مختلف فرآوری شیمیایی بر میزان تجزیه پذیری دیواره سلولی کاه سویا

  ۹۲/۰۴/۱۹

 • ...شاخه های فرعی، برگهای خشک شده، غلاف و مقداری دانه سویای باقی مانده در غلاف می باشد. کاه سویا بر اساس ماده ...

  ...hlight">سویای باقی مانده در غلاف می باشد. کاه سویا بر اساس ماده خشک حاوی 6 - 4 درصد پروتئین خام، 70 - 65 درصد الیاف خام، 5 / 35 در...

  ...ی سلولز ... دانلود فایل PDF مقاله فوق کاه سویا فرآورده فرعی پس از جدا سازی دانه از غلاف آن می باشد که حاوی ساقه اصلی، شاخه های...

  ...شاخه های فرعی، برگهای خشک شده، غلاف و مقداری دانه سویای باقی مانده در غلاف می باشد. کاه سویا بر اساس ماده ...

  ...hlight">سویای باقی مانده در غلاف می باشد. کاه سویا بر اساس ماده خشک

 • سایر دانستنی ها
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com