جستجوی "کارگاه پیگیر" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  ثبت نام کارگاه آموزش مکمل سازی

  ۹۸/۱۰/۲۹

 • ...واحد تحقیق و توسعه و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر برگزار خواهد شد.مدرسین این کارگاه آقایان دکتر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر بوده و ...

  ...ighlight">پیگیر برگزار خواهد شد.مدرسین این کارگاه آقایان دکتر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر بوده و سرفصل هایی را با عناوین مروری بر منابع ویتامین ها و مواد معدنی، ...

  ... به اشتراک خواهند گذاشت.با توجه به سطح آموزشی این کارگاه، به شرکت کنندگان این دوره گواهی معتبر از سوی انجمن علوم دامی کشور اعطاء خ

 • مطالب ویژه اخبار شرکت ها رویداد
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com