جستجوی "چربی لاشه گوشت" در مطالب ITPNews.com

 • ایانا

  شناسایی ژن‌های کلیدی در بافت‌های زیر پوستی چربی و ماهیچه گوسفند

  ۹۶/۰۲/۲۵

 • ...عات ژنتیکی دقیقی از تعداد و اهمیت ژن‌های مرتبط با چربی و ماهیچه داشته باشند.در بسیاری از کشورها با وجود اینکه هزینه­ تهیه­ گوشت بره برای م...

  ...ند.در بسیاری از کشورها با وجود اینکه هزینه­ تهیه­ گوشت بره برای مصرف کنندگان اهمیت زیادی دارد ولی اکثر مصرف کنندگان به فکر تهیه گوشت با کی...

  ...همیت زیادی دارد ولی اکثر مصرف کنندگان به فکر تهیه گوشت با کیفیت، اغلب با چربی کمتر هستند(Harper, ۲۰۰۴). به هر حال ترکیب مناسب

  ...n class="highlight">گوشت با کیفیت، اغلب با چربی کمتر هستند(Harper, ۲۰۰۴). به هر حال ترکیب مناسب گوشت از لحاظ میزان گوشت از لحاظ میزان چربی و ماهیچه تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و غیر ژنتیکی زیادی قرار می­گیرد ...

 • مطالب ویژه علمی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com