جستجوی "پیشرفت ژنتیکی" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    پیشرفت ژنتیکی و نحوه کسب اطلاعات در تبدیل خوراک

    ۹۷/۰۵/۲۵

  • ...نها به 45/0 کیلوگرم وزن زنده تبدیل می‌کند. باوجود پیشرفت‌ها در علم ژنتیک، هنوز راه زیادی مانده تا طیور بتوانند میزان بیشتری از انرژی و مواد مغذی موجود در خوراک را به گوش...

  • مدیریت تغذیه مطالب ویژه ژنتیک و تولید مثل
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com