جستجوی "پیترسایم" در مطالب ITPNews.com

  • ITPNews

    لزوم بهینه سازی کارخانجات جوجه کشی

    ۹۶/۰۲/۱۸

  • ...امل هلدینگ کوثر در سمینار علمی یکروزه کارایی برتر پیترسایم اعلام کرد کارخانجات جوجه کشی کشور می توانند بسیار بهتر از شرایط فعلی عمل کنند.آقای دکتر نوروزی گفت : کارخانجات...

  • داخلی مطالب ویژه گالری تصاویر اخبار شرکت ها جوجه کشی
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com