جستجوی "پرورش زنبورعسل" در مطالب ITPNews.com

  • فارس

    پرورش 5 هزار کلنی زنبور عسل در کهگیلویه

    ۹۹/۰۷/۲۴

  • ...مور عشایر کهگیلویه گفت:به دلیل تنوع گیاهان دارویی پرورش زنبور عسل میان عشایر رونق گرفته و هم اکنون بیش از پنج هزار کلنی زنبور عسل توسط عشایر شهرستان پرورش داده می‌شود.اجتهادی با بیان اینکه عشایر شهرستان با اجرای طرح‌های مختلف نقش خود را در تولید ملی ایفا کرده و هر سال...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com