جستجوی "پرورش زنبورعسل" در مطالب ITPNews.com

 • شبستان

  شهد شیرین عسل و رونق تولید داخلی

  ۹۹/۱۲/۱۱

 • ...وجه جدی به ظرفیت ها وتوانمندی های بومی و محلی است.پرورش زنبور عسل یکی از مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی است که با حمایت مسئولان از زنبورداران می‌توان نقش مهمی در شکوفایی اشت...

  ...وفایی اشتغال، اقتصاد وبهبود معیشت مردم داشته باشد.پرورش زنبور عسل یکی از رسته های الویت دار در راستای طرح توسعه کسب و کار پایدار است، براساس اطلاعات موجود کشور ایران اسل...

 • داخلی مطالب ویژه
 • فارس

  پرورش 5 هزار کلنی زنبور عسل در کهگیلویه

  ۹۹/۰۷/۲۴

 • ...مور عشایر کهگیلویه گفت:به دلیل تنوع گیاهان دارویی پرورش زنبور عسل میان عشایر رونق گرفته و هم اکنون بیش از پنج هزار کلنی زنبور عسل توسط عشایر شهرستان پرورش داده می‌شود.اجتهادی با بیان اینکه عشایر شهرستان با اجرای طرح‌های مختلف نقش خود را در تولید ملی ایفا کرده و هر سال...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com