جستجوی "پاسخ جهاد به مجلس" در مطالب ITPNews.com

 • خانه ملت

  تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

  ۹۷/۰۸/۱۴

 • ... بررسی‌های انجام شده تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیسیون رسید.نور محمد تربتی نژاد در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه کمیسیون با دستور رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص ...

  ...از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ...

  ...رگزار شد.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: چگونگی اجرای قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفا...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com