جستجوی "وبینار تحلیل 9 ماهه صنعت مرغداری" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  فیلم وبینار تحلیل 9 ماهه صنعت مرغداری

  ۹۹/۱۰/۲۱

 • ...66e4d5828840072-src.apt 17016 01:06:07 لینک دانلودوبینار تحلیل 9 ماهه صنعت <...

  ...نار تحلیل 9 ماهه صنعت مرغداری - با اجرای آقای دکتر حسن مهربانی یگانه&...

  ...">ماهه صنعت مرغداری - با اجرای آقای دکتر حسن مهربانی یگانه  - استاد دانشگاه تهران - توسط ITPNews - در ساعت 15:00 در استادیوی I...

  ...ردید و پس از 70 دقیقه به پایان رسید.در انتهای این وبینار، شرکت کنندگان به صورت اینترنتی و از راه دور اقدام به

 • پادکست مرغداری و دامپروری مطالب ویژه فیلم ها وبینار
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com