جستجوی "وبینار پرورش ملکه زنبور عسل" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  وبینار آخرین روش پرورش ملکه زنبور عسل در اروپا - اتریش

  ۹۹/۰۹/۰۳

 • ... و پژوهشی در خصوص بررسی و آشنایی با مدرن ترین روش پرورش ملکه زنبور عسل در ار...

  ...>پرورش ملکه زنبور عسل در اروپا ( اتریش ) برگزار و به نمایش درخواهد آمد.این و...

  ...اروپا ( اتریش ) برگزار و به نمایش درخواهد آمد.این وبینار توسط زنبورداران پیشرو و ITPNews برگزار خواهد شد که در آن به بررسی یک فیلم و تجربی...

  ... یک فیلم و تجربیات ارزشمند حضور در یک تور علمی در زنبورستان خانم یاسمین - Zwinz اتریش - که یکی از بزرگترین کلنی های جهان در تولید و پرورش ...

  ...ریش - که یکی از بزرگترین کلنی های جهان در تولید و پرورش ملکه زنبور عسل می با...

 • رویداد مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com