جستجوی "واکسیناسیون بوقلمون" در مطالب ITPNews.com

 • مهر

  تزریق ۲۴۰ هزار دز واکسن آنفلوانزا در مزارع پرورش بوقلمون قزوین

  ۹۹/۰۱/۱۹

 • ...۰ هزار دز واکسن آنفلوانزای فوق حاد در مزارع پرورش بوقلمون استان استفاده شد.وحید ابراهیم نژاد حمیدی اظهار کرد: با توجه به نقش واکسیناسیون د...

  ...وحید ابراهیم نژاد حمیدی اظهار کرد: با توجه به نقش واکسیناسیون در افزایش سطح ایمنی طیور در مقابل عوامل بیماریزا و پوشش کامل مزارع صنعتی بوقلمون

  ...ر در مقابل عوامل بیماریزا و پوشش کامل مزارع صنعتی بوقلمون استان با واکسن مذکور در کنار رعایت اصول امنیت زیستی موردی از بیماری در مزارع تحت پوشش مشاهده نشد.وی افزود: در ر...

 • دامپزشکی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com