جستجوی "واردات دارو" در مطالب ITPNews.com

 • بررسی مبادلات داروهای دامی تولید شده در ایران و سوریه

  ۹۸/۰۶/۱۳

 • ...ان سوریه از مرکز ملی تشخیص دامپزشکی ایران، مبادله داروهای دامی تولیدشده در ایران و سوریه بررسی شد.به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، حبیبی رئیس مرکز ملی تشخیص،‌ ...

 • دامپزشکی مطالب ویژه
 • ایلنا

  پرداخت ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای تأمین دارو و واکسن دام

  ۹۷/۱۰/۰۴

 • ...میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین مواد اولیه وارداتی دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و افزودنی دام، طیورو آبزیان پیش‌بینی شده است.علیرضا ...

  ...گفت: از کل ارز پیش‌بینی شده برای تأمین مواد اولیه وارداتی دارو، واکسن، مواد بیولوژیک و افزودنی‌های دام، طیور و آبزیان تاکنون ۲۲۰ میلیون یو...

 • مطالب ویژه دامپزشکی
 • ایرنا

  دامداران دغدغه کمبود دارو نداشته باشند

  ۹۷/۰۹/۱۵

 • ...بی گفت: دامداران استان هیچگونه دغدغه ای برای تهیه داروی مورد نیاز دام نداشته باشند زیرا داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروی مورد نیاز دام نداشته باشند زیرا داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروخانه ها وجود داردفاطمه صباغ زاده روز چهارشنبه در گ...

  ...ghlight">داروهای پر مصرف به اندازه کافی در داروخانه ها وجود داردفاطمه صباغ زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز تا ...

  ...ود: با توجه به نوسانات بازار ارز تا حدودی در تهیه داروهای خارجی با مشکل مواجه شدیم اما با توجه به وجود داروی مشابه داخلی با مکانیسم اثر خو...

  ...>های خارجی با مشکل مواجه شدیم اما با توجه به وجود داروی مشابه داخلی با مکانیسم اثر خوب دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.وی ادامه داد: در حال حاضر 22 مطالب ویژه دامپزشکی

 • ایرنا

  رئیس سازمان دامپزشکی: واردات داروی دامی کاهش یافت

  ۹۴/۱۱/۱۸

 • ...همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند افزود: این داروها عمدتا از کشورهای آمریکا و دانمارک وارد می شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین پنج کارخانه در ایران برای تولید این

  ...ن کرد: همچنین پنج کارخانه در ایران برای تولید این داروها از سازمان دامپزشکی پروانه تولید دریافت کرده اند؛ ضمن اینکه سال گذشته یکصد تن دارو...

  ...ولید دریافت کرده اند؛ ضمن اینکه سال گذشته یکصد تن داروی دام در داخل کشور تولید شد. رئیس سازمان دامپزشکی گفت: این سازمان پیش روترین دستگاه در استفاده از سامانه های الکتر...

 • دامپزشکی
 • موج

  واردات داروهای دامپزشکی تابع قوانین خاصی است

  ۹۰/۰۶/۰۶

 • ...مپزشکی گفت: واردات داروهای دامپزشکی به کشور، تابع قوانین و مقررات خاصی است. محسن مشکوه، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با بیان این ...

  ...دلیل تحریم های ایران، محدودیت هایی در زمینه تامین دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز به کشور وجود داشت. وی ادامه داد: خوشبختانه با سرمایه گذاری های مناسب انجام شده، ایران د...

  ...گذاری های مناسب انجام شده، ایران در تولید 95 درصد داروهای دامی به خودکفایی رسیده و امروز نزدیک به 140 کارخانه تولید مواد بیولوژیک در کشور وجود دارد. مشکوه در پاسخ به سئ...

  ...شکوه در پاسخ به سئوالی در خصوص اعمال ممنوعیت برای واردات داروهای زنبور عسل،

 • دامپزشکی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com