جستجوی "هواکش" در مطالب ITPNews.com

 • چکاوک

  انتخاب هواکش برای سیستم تهویه تونلی

  ۸۸/۰۲/۱۱

 • ...د ( جریان هوا ) هستید و باید مطمئن باشید که ظرفیت هواکش های انتخابی به حد کفایت باشد علاوه بر این عوامل نظیر هزینه اولیه ( خرید و نصب ) هزینه کارکرد ، میزان دوام و قابل ...

  ... نامه و نگهداری آسان نیزاز نکات مهم در انتخاب نوع هواکش بشمار می آید درهر حال عامل اصلی در این زمینه انتخاب هواکش هایی است که هوا را با سر...

  ...مار می آید درهر حال عامل اصلی در این زمینه انتخاب هواکش هایی است که هوا را با سرعت مورد نیاز در سالن به جریان بیاندازند . ظرفیت هواکش های ...

  ...سرعت مورد نیاز در سالن به جریان بیاندازند . ظرفیت هواکش های مورد نیاز شمار چقدر باید باشد ؟ در سیستم تونلی این ظرفیت باید حداقل درهر دقیقه توانا

 • تاسیسات و تجهیزات
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com