جستجوی "نژادهای برتر دام" در مطالب ITPNews.com

 • ایانا

  ژن چندقلوزایی با استفاده از نژادهای برتر دنیا به دام‌های داخلی منتقل می‌شود

  ۹۸/۰۷/۲۳

 • ...تا پایان سال 1400 تعداد مراکز تولید و توزیع اسپرم نژادهای برتر دام‌های سبک و سنگین در کشور به 12 واحد برسد....

  ...ژادهای برتر دام‌های سبک و سنگین در کشور به 12 واحد برسد. مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت ج...

  ...ر به 12 واحد برسد. مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه افتتاح مرکز تولید و انجماد اسپرم دام سبک توسط معاون اول...

  ...کشاورزی در حاشیه افتتاح مرکز تولید و انجماد اسپرم دام سبک توسط معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا پایان سال 1400، حدود 12 مرکز تولید و ...

  ...ان سال 1400، حدود 12 مرکز تولید و توزیع اسپرم‌های نژادهای برتر دام‌های سبک و سنگین دنیا در کشور ایجاد خواهد...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com