جستجوی "نژاد راس" در مطالب ITPNews.com

 • فارس

  تنها 2 درصد مرغ کشور ایرانی است

  ۹۲/۰۶/۳۱

 • ... دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: در شرایطی که ۹۸ درصد نژاد مرغ کشور، ۸۰ درصد کنجاله سویا و ۵۰ درصد ذرت مصرفی در مرغ داری ها وارداتی است، نمی توان گفت در تولید مرغ خودکفا هست...

  ...فی، در پاسخ به اینکه چند درصد مرغ کشور از لاینهای نژاد آرین (نژاد ایرانی) استفاده می‌شود، گفت: تنها 2 درصد مرغ کشور از نژاد آرین است. رئیس پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه 98 درصد بقیه نژادها...

  ...دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه 98 درصد بقیه نژادهای لاین مرغ کشور از نوع راس، کاپ، لوهمن، هوبارد و آربراکرز است، گفت: نژادهای لاین مرغ کشور از نوع راس، کاپ، لوهمن، هوبارد و آربراکرز است، گفت: نژاد «راس

 • داخلی
 • ITPNews

  بازدید کارشناس ارشد شرکت راس انگلستان و کارشناسان شرکت مرغ اجداد زربال از واحد مرغ مادر پروتئین گستر سینا

  ۹۲/۰۲/۲۹

 • ...ن گستر سینا یکی از پرورش دهندگان موفق مرغ مادر با نژاد راس و به ظرفیت 130 هزار قطعه در استان زنجان است که توانسته است با تولید ماهیانه 2...

 • اخبار شرکت ها
 • اثر مصرف سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی  دو سویه راس و آرین

  ۹۱/۰۷/۰۶

 • ...ا بر عملکرد جوجه های گوشتی  سویه  های راس و آرین از چهار سطح ( 0 و 40 و 60 و 80  درصد) کنجاله کلزای واریته دو صفر در 240 قطعه جوجه گوشتی آرین و

  ...زای واریته دو صفر در 240 قطعه جوجه گوشتی آرین و راس در قالب طرح کامل

 • مدیریت تغذیه
 • جوابیه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

  ۸۸/۰۲/۲۱

 • ...ره در سایت آن موسسه در تاریخ 16/02/88 در رابطه با نژاد راس در ایران، نظر به اینکه نظرسنجی مطروحه با حقوق این شرکت ارتباط دارد خواهشمند است...

 • داخلی
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com