جستجوی "نظارت بر توزیع نهاده" در مطالب ITPNews.com

 • شبستان

  بازرسی و نظارت بر واحدهای عرضه کننده خوراک دام و طیور

  ۹۹/۰۷/۰۳

 • ...سالی از سوی دادستان شهرستان و سازمان متبوع در جهت نظارت بر نحوه جذب و مصرف نهاده های دام و طیور ، رصد و پایش مستمر بر فعالیت خریداران

  ...class="highlight">نظارت بر نحوه جذب و مصرف نهاده های دام و طیور ، رصد و پایش مستمر بر فعالیت خریداران نهاده های فوق در دستور کار با...

  ... دام و طیور ، رصد و پایش مستمر بر فعالیت خریداران نهاده های فوق در دستور کار بازرسین این اداره قرار گرفت .وی در ادامه افزود: بازرسین این اداره با همکاری کارشناسان جهاد ک...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com