جستجوی "نظارت بر بازار مرغ" در مطالب ITPNews.com

 • مهر

  نظارت بر روند توزیع عرضه مرغ تشدید می شود

  ۹۹/۱۲/۱۸

 • ...هر دوشنبه در جلسه تبیین شیوه نامه تولید عرضه گوشت مرغ آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه نظارت دقیق بر روند توزیع عرضه مرغ آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه نظارت دقیق بر روند توزیع عرضه مرغ از کشتارگاه تا بازار مص...

  ...="highlight">نظارت دقیق بر روند توزیع عرضه مرغ از کشتارگاه تا بازار مصرف در سطح استان توسط دستگاه‌های ذیربط صورت نمی‌گیرد، افزود: ب...

  ...مرغ از کشتارگاه تا بازار مصرف در سطح استان توسط دستگاه‌های ذیربط صورت نمی‌گیرد، افزود: با توجه به افزایش تقاضای با...

  ...بط صورت نمی‌گیرد، افزود: با توجه به افزایش تقاضای بازار، در حال حاضر پنج میلیون و ۲۲۷ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های استان انجام گرفته...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com