جستجوی "نرم افزار جیره نویسی" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  کارگاه مباحث نوین در تغذیه طیور با استفاده از نرم افزار Aminofeed 5.0

  ۹۸/۰۸/۱۱

 • ...دی شرکت پیگیر برگزار خواهد شد  و اساتید مجرب جیره نویسی جهت آموزش در آن حضور خواهند داشت.مدرسین این کارگاه دو روزه آقایان دکتر فرهاد ...

  ... فرودی و مهندس علی افسر بوده و در 16 ساعت آموزشی، نرم افزار Aminofeed 5.0 را آموزش و تجارب خود را با آموزش پذیران به اشتراک خواهند گذاشت.ب...

 • اخبار شرکت ها رویداد مطالب ویژه
 • ITPNews

  اولین نرم افزار جیره نویسی طیور ایران تولید شد

  ۹۶/۰۶/۲۸

 • ...افزار -تولید کننده نرم افزارهای جیره نویسی دا...

  ...رم افزارهای جیره نویسی دام،طیور و آبزیان - این شرکت توانست برای اولین بار اقدام به ساخت

  ...ان - این شرکت توانست برای اولین بار اقدام به ساخت نرم افزار جیره نویسی تمام ...

  ...">نرم افزار جیره نویسی تمام اتوماتیک طیور با روش حل برنامه ریزی خطی و حاشیه اطمینان بر پایه پروتئین ...

  ... و اسید آمینه های قابل هضم نماید .شرکت فیدارسیستم افزار در نظر دارد طی فراخوانی اطلاعات تماس مربوط به فروشندگان مکمل ها،داروها و آنزیم های طیور به همراه آنالیزشیمیایی مح...

 • مطالب ویژه اخبار شرکت ها
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com