جستجوی "نرخ گذاری" در مطالب ITPNews.com

  • ایسنا

    نظر وزیر صنعت درباره نرخگذاری اقلام پرمصرف

    ۹۸/۰۱/۲۴

  • ...و تجارت درباره نرخ گذاری اقلام پرمصرفی مانند مرغ گفت: نرخگذاری این گونه اقل...

    ...hlight">گذاری اقلام پرمصرفی مانند مرغ گفت: نرخگذاری این گونه اقلام خوراکی با نظارت تنظیم بازار است؛ به گونه‌ای که سه ضلع تولید کنن...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com