جستجوی "نرخ ارز توزیع دارو و نهاده دامی" در مطالب ITPNews.com

 • خانه ملت

  نوسان نرخ ارز توزیع دارو و نهاده دامی را متوقف کرد

  ۹۹/۰۴/۱۰

 • ...ب و منابع طبیعی مجلس گفت: بسیاری از تامین‌کنندگان دارو و نهاده دامی با توجه به افزایش و نوسان نهاده دامی با توجه به افزایش و نوسان نرخ ارز دامی با توجه به افزایش و نوسان نرخ ارز توزیع خود را متوقف کرده‌اند و این موضوع هزینه تول...

  ...ht">نرخ ارز توزیع خود را متوقف کرده‌اند و این موضوع هزینه تولید را افزایش داده است.ذبیح‌الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورز، آب و...

  ...غ دلایل بسیار زیادی دارد که یکی از آنها بالا رفتن نرخ ارز و کمبود نهاده‌ها در بازار است.نماینده مردم جیرفت ...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com