جستجوی "نحوه توزیع نهاده ها" در مطالب ITPNews.com

 • اکوفارس

  نحوه توزیع نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم‌گذار تعیین شد

  ۹۹/۰۴/۱۸

 • ...بازار تخم مرغ نحوه توزیع نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار را تعیین کرد.بر اساس تصمیمات اتخا...

  ...ستاد تنظیم بازار تشکیل شد، مقرر شد به منظور تامین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار، توزیع تمامی نه...

  ...span>‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار، توزیع تمامی نهاده‌های مورد نیاز این بخش تا راه‌اندازی کامل سامانه بازارگاه از طریق اتحاد...

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com