جستجوی "ناتوانی تامین نهاده" در مطالب ITPNews.com

 • ایمنا

  دولت نتوانست نهاده را تامین کند

  ۹۹/۰۷/۰۵

 • ...تخم گذار استان تهران با بیان اینکه وعده دولت برای تامین نهاده ها و کاهش قیمت تخم مرغ محقق نشده است، گفت: با ادامه این روند قیمت بالاتر می ...

  ...‌های مسئولان برای کاهش قیمت تخم مرغ از طریق تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان به سرانجام رسید؟ گفت: کاهش قیمت با وعده اتفاق نمی‌افتد.وی اضافه کرد: قرار بود از روز ا...

  ...تد.وی اضافه کرد: قرار بود از روز اول مهر، مسئولان نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را تأمین کنند تا مرغدار نیز تخم مرغ را به قیمت هر کیلوگرم ١٢ هزار تومان درب مرغداری عرضه ک...

  ...ومان درب مرغداری عرضه کند ولی این اتفاق نیفتاده و نهاده‌ای به ای

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com