جستجوی "میکروب های شکمبه" در مطالب ITPNews.com

 • بررسی نقش متابولیکی و شناسایی میکروب های شکمبه با تکنیک real time PCR

  ۹۳/۱۱/۲۸

 • ...ات، علوفه، باگاس نیشکر، شاخ و برگ درختان و دانه های روغنی مانند بادام زمینی، کتان، mohua، neem و خردل تغذیه می شوند. بازدهی حیوانات نشخوار کننده در استفاده از این دا...

  ...منه وسیع مواد خوراکی به علت تنوع بالای اکوسیستم میکروب های شکمبه است که شامل باکتری ها (1011-1010 سلول د...

  ...>میکروب های شکمبه است که شامل باکتری ها (1011-1010 سلول در هر میلی لیتر، 50 بیش از جنس)، پروتوزا مژه دار (106-104 در هر میلی لیت...

  ... (106-104 در هر میلی لیتر، از 25 جنس)، ‌قارچ های بی هوازی (105-103 زعو سپور به ازاء هر میلی لیتر، از 5 جنس) و باکتری خوارها (109- 108 به ازاء هر میلی متر) می با

 • سایر دانستنی ها
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com