جستجوی "میزان تولید مرغ تخمگذار" در مطالب ITPNews.com

 • تو لک بری در مرغان تخمگذار

  ۹۳/۱۱/۳۰

 • ...s="highlight">تخمگذار تجارتی می باشد که به تولید زودتر از موعد گرایش دارند و به عنوان یک روش استاندارد در گله های مادر تخمگذار مورد...

  ...دارند و به عنوان یک روش استاندارد در گله های مادر تخمگذار مورد توجه قرار گرفته است طی ده سال گذشته مشاهده شده که گله های تخمگذار سفید و قه...

  ...ر گرفته است طی ده سال گذشته مشاهده شده که گله های تخمگذار سفید و قهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به تولید می کنند و به عبارت دیگر بلوغ ز...

  ...span> سفید و قهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به تولید می کنند و به عبارت دیگر بلوغ زودرس دارند این مسئله بیشتر در نتیجه فعالیت متخصصان ژنتیک و اصلاح نژاد می باشد که من...

  ...که منجر به کاهش دوره پرورش و افزایش هفته های دوره تولید و در نتیجه تعداد بیشتر تخم مرغ بر اساس مرغ پای تخم ...

 • مدیریت پرورش
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com