جستجوی "میتاپس" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  نخستین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور برگزار گردید

  ۹۷/۰۴/۱۲

 • ... نشست دوستانه، ساده، صمیمی و گرم، برداشت و نخستین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور را در تاریخ 5 تیر 1397 در هتل ارم تهران برگزار نمود.حضور و سخنرانی دکتر شهریار شف...

 • مطالب ویژه گالری تصاویر اخبار شرکت ها
 • ITPNews

  نخستین میتاپس تجارت مدیران موفق در صنعت طیور

  ۹۷/۰۳/۰۹

 • ...رغ و انجمن ملی طیور ایران در 5 تیرماه 1397 نخستین میتاپس تجارب مدیران موفق را برگزار خواهد کرد.آقای دکتر شهریار شفیعی رئیس انجمن برند ایران و سخنران برتر در میان صد متفک...

  ...با موضوع اقتصاد و برند و درآمد بر برندسازی در این میتاپس سخنرانی خواهد نمود.همچنین آقای دکتر حسن مهربانی یگا

 • اخبار شرکت ها مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com