جستجوی "موارد مهم در کشتار جوجه" در مطالب ITPNews.com

 • آرشیو مقاله ITPNews

  لزوم توجه جدی به جداسازی بخش های قابل استفاده لاشه طیور

  ۹۳/۱۲/۱۹

 • ...ighlight">جوجه های گوشتی اغلب در مرحله پیش کشتار و فراوری از بین می روند. جداسازی و جمع آوری این بخش ها و پایین نگه داشتن میزان آن برای دستیابی به بهره وری هرچه...

  ...ز دارد که بر هر کدام از مراحل تاثیر گذار بر کیفیت جوجه چه در مزرعه پرورش و چه در کارخانه نظارت داشته باشند. پس از آن که پرنده های جوجه گ...

  ...کارخانه نظارت داشته باشند. پس از آن که پرنده های جوجه گوشتی به وزن کشتار رسیدند، قطع تغذیه اولین اقدامی است که پیش از جمع آوری انجام می ...

 • مطالب ویژه کشتار
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com