جستجوی "مشکلات هویت گذاری دام" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews

  هویت گذاری دام، مبنای توسعه صنعت دامپروری است

  ۹۸/۰۹/۰۳

 • ...فت: برنامه ریزی به منظور تامین نیازهای اولیه صنعت دامپروری، میزان تولیدات و صادرات این صنعت نیازمند آمار و اطلاعات دقیق و روزآمد است.   سید عبدالله جزایری در ب...

  ...;سید عبدالله جزایری در بازدید از عملیات اجرای طرح هویت گذاری دام در شرکت کشت و صنعت و گذاری دام در شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس با بیان اینکه تهیه آمار دقیق و به روز از جمع...

  ...class="highlight">دام در شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس با بیان اینکه تهیه آمار دقیق و به روز از جمعیت دامی استان فارس از دست...

  ...رس با بیان اینکه تهیه آمار دقیق و به روز از جمعیت دامی استان فارس از دستاوردهای این طرح است، افزود: آمار دقیق علاوه بر اینکه تسهیل برنامه ریزی بهداشتی، تامین دارو و واکس...

 • تحلیل مطالب ویژه
 • نبود مواد اولیه ‌ساخت پلاک گوش ، از مشکلات هویتگذاری دام ها است

  ۹۸/۰۶/۱۷

 • ...یان اینکه بحث هویت گذاری دام بحث روز  کشور است گفت:  هویت

  ...ght">دام بحث روز  کشور است گفت:  هویت گذاری در دنیا برای کنترل های بهداشتی وکنترل کشتارگاه استفاده می‌شود.وی طرح

  ...های بهداشتی وکنترل کشتارگاه استفاده می‌شود.وی طرح هویت گذاری را اولین پله برای انتخاب دام مولد دانست و افزو...

  ..."highlight">گذاری را اولین پله برای انتخاب دام مولد دانست و افزود:  در این طرح  جابجایی دام با کد‌پستی تعریف می شود با کا...

  ...ولد دانست و افزود:  در این طرح  جابجایی دام با کد‌پستی تعریف می شود با کامل شدن آن می‌توان آمار دقیق و طبق آن برنامه دقیق در تولید و مدیریت داخلی مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com