جستجوی "مرغداری و کرونا" در مطالب ITPNews.com

  • بخش بین الملل ITPNews

    صنعت مرغ گوشتی امریکا با وجود کووید 19

    ۹۹/۰۴/۱۵

  • ...ن طی ماههای اخیر تغییرات چشمگیری داشته است. ویروس کرونا از چین شروع و سپس تقریباً در تمام دنیا شیوع پیدا کرد. رستوران ها ، خطوط هوایی و هواپیماها و بسیاری مشاغل تعطیل و ...

  • تحلیل بین الملل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com