جستجوی "مرغ بومی اصلاح شده" در مطالب ITPNews.com

 • فصل تجارت

  امکان تولید مرغ بومی اصلاح شده در واحدهای صنعتی فراهم شد

  ۹۸/۰۴/۱۷

 • ...رعایت ضوابط فنی و بهداشتی می توانند نسبت به پرورش مرغ بومی اصلاح شده،اقدام ک...

  ...t">مرغ بومی اصلاح شده،اقدام کنند و تاکنون 25 نسل در مراکز اصلاح نژاد ...

  ...t">شده،اقدام کنند و تاکنون 25 نسل در مراکز اصلاح نژاد در مورد مرغ بومی انجام

  ...اصلاح نژاد در مورد مرغ بومی انجام شده است.امید امینی افزود:یکی از سیاست‌های ...

  ... بومی انجام شده است.امید امینی افزود:یکی از سیاست‌های ابلاغی سال 98،پرورش مرغ داخلی مطالب ویژه

 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com