جستجوی "مرغ اجداد آرین" در مطالب ITPNews.com

 • اکوفارس

  مرغ آرین کشور را از وابستگی به انگلیس نجات می دهد

  ۹۹/۱۰/۲۳

 • ...مرغ گوشتی معتقد است به علت وابستگی به نژاد مرغ راس، انگلیس به راحتی می تواند کشور را در زمینه تولید مرغ دچار مشکل کند.محمد یوسفی ضم...

  ...، انگلیس به راحتی می تواند کشور را در زمینه تولید مرغ دچار مشکل کند.محمد یوسفی ضمن تایید بی توجهی نسبت به نژاد بومی مرغ لاین کشور بیان داش...

  ...د.محمد یوسفی ضمن تایید بی توجهی نسبت به نژاد بومی مرغ لاین کشور بیان داشت: نکته مهمی وجود دارد که پیش از هر چیز لازم میدانم تا ذکر نمایم و آن نکته این است که فارغ از هر ...

  ...ن است که فارغ از هر نوع مقایسه پیرامون برتری نژاد مرغ آرین یا رقبای خارجی آن نسبت به یکدیگر، نژادهای خارجی چون نژاد راس انگلیسی باعث وابست...

  ...فردا روزی بیاید که انگلستان نخواهد در زمینه تامین اجداد نژاد راس با ایران همکاری لازم

 • داخلی مطالب ویژه
 • ایسنا

  احیای مرکز پرورش مرغ لاین به عنوان ذخیره گاه استراتژیک منابع پروتئینی

  ۹۹/۰۷/۱۴

 • ...رای اسلامی بر لزوم حمایت اساسی دولت از مرکز پرورش مرغ لاین بابلکنارتاکید کرد و گفت: احیای مرکز پرورش مرغ لاین بابلکنار به عنوان ذخیره گاه ...

  ...n> لاین بابلکنارتاکید کرد و گفت: احیای مرکز پرورش مرغ لاین بابلکنار به عنوان ذخیره گاه استراتژیک در زمینه مواد پروتئینی باید در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار...

  ...گیرد.علی کریمی فیروزجایی در جریان بازدید از مجتمع مرغ لاین بابلکنار گفت: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی از این مرکز، زنجیره موادغذایی کشور در زمینه تولید گوشت سفید تکمیل می...

  ...ید گوشت سفید تکمیل می شود.وی از مرکز تولید وپرورش مرغ لاین بابلکنار به عنوان مرکز راهبردی یاد کرد و افزود: در صورت جلوگیری از واردات جوجه های یکروزه، س

 • داخلی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com