جستجوی "مدیریت بازار" در مطالب ITPNews.com

  • خانه ملت

    از نوسانات قیمت دلار تا ضعف در مدیریت بازار

    ۹۷/۰۲/۰۲

  • ...ع طبیعی مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در زمینه مدیریت بازار گوشت قرمز انتقاد کرد.جلال محمودزاده، با اشاره به افزایش قیمت گوشت در روزهای...

    ... این کالا اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی به دلیل مدیریت نادرست و ضعف در وزات جهادکشاورزی نیازمند واردات گشوت قرمز هستیم.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شو...

  • تحلیل مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com