جستجوی "مدیران سازمان دامپزشکی" در مطالب ITPNews.com

 • شوالیه دارویی غریبانه از سازمان دامپزشکی کنار گذاشته شد

  ۹۹/۰۶/۱۲

 • ...خیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور سر منشا خدمات و تحولات عظیمی در دوره 21 ماهه مدیریت خود بود و خدمات ارزشمندی را به جامعه دامپزشکی کشور ارائه کرد، تعویض مدیران با سابقه ای به این شکل، کمی عجیب به نظر می رسد.در ...

  ..."highlight">دامپزشکی کشور ارائه کرد، تعویض مدیران با سابقه ای به این شکل، کمی عجیب به نظر می رسد.در تمام مکاتب مدیریتی دنیا همواره سعی بر حفظ نخبگان و

  ...مام مکاتب مدیریتی دنیا همواره سعی بر حفظ نخبگان و مدیران خلاق و اصلاح چالش های موجود در سازمان است و شایسته سالاری حرف اول را در علم مدیری...

  ...ght">مدیران خلاق و اصلاح چالش های موجود در سازمان است و شایسته سالاری حرف اول را در علم مدیریت می زند، چیزی که در دوره قبلی ریاست سازمان

 • دامپزشکی مطالب ویژه
 • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com