جستجوی "محصولات بیولوژیک دامی" در مطالب ITPNews.com

  • دانشجو

    عرضه محصولات بیولوژیک دامی با کمک فناوری زیستی

    ۹۸/۰۴/۰۲

  • ...ته باتولید محصولات بیولوژیکی شامل کود‌ها و آفتکش‌های بیولوژیک برای مصرف در کشاورزی،طیور و آبزیان در بخش دام...

    ...ghlight">بیولوژیکی شامل کود‌ها و آفتکش‌های بیولوژیک برای مصرف در کشاورزی،طیور و آبزیان در بخش دامپروری، مواد غذایی سالم جامعه تامین کند.مرکز ارتباطات و اطلاع رسان...

  • اخبار شرکت ها دامپزشکی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com