جستجوی "لبنیات ایرانی" در مطالب ITPNews.com

  • تسنیم

    ورود فنلاند به صنعت لبنیات ایران

    ۹۶/۱۱/۲۴

  • ...شاورزی این کشور برای سرمایه‌گذاری و ورود به بازار لبنیات ایران به کشورمان آمدند.تیم اقتصادی از کشور فنلاند برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در بخش کشاورزی و بهره‌بردار...

    ...ورمان قصد برگزاری کارگاه آموزشی درباره چرخه تولید لبنیات دارد.براساس اعلام نماینده اعزامی تیم فنلاند این کشور قصد دارد از ایران به عنوان هاب منطقه‌ای برای تولید و صادرات...

  • داخلی مطالب ویژه
  • Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com